Wymagane dokumenty i procedury

Czas korzystania z zastępczego auta na koszt ubezpieczyciela powinien odpowiadać faktycznemu unieruchomieniu pojazdu. Jeśli auto było zdatne do jazdy po niedużej stłuczce, to czas unieruchomienia liczy się od chwili odstawienia auta do warsztatu do momentu jego odbioru po naprawie. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, gdy naprawa pojazdu jest niemożliwa, ubezpieczyciel powinien zwrócić koszt wynajmu samochodu zastępczego za czas od wypadku do dnia zakupu analogicznego pojazdu, nie dłużej jednak niż do dnia wypłaty odszkodowania. Przed wynajęciem auta prosimy złożyć w firmie ubezpieczającej sprawcy oświadczenie, że zamierzają Państwo wynająć auto zastępcze na czas naprawy uszkodzonego pojazdu, prosimy żeby pamiętać o kopii takiego dokumentu, na której ubezpieczyciel powinien potwierdzić jego przyjęcie.  W oświadczeniu można wskazać, że samochód jest niezbędny np. na dojazdy do pracy, na rehabilitację czy do odwożenia dzieci do szkoły.

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania cesji:


  • policyjna notatka z miejsca zdarzenia i/lub oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia, w którym przyznaje się do winy za spowodowanie zdarzenia drogowego;
  • oświadczenie sprawcy o trzeźwości w momencie dokonania zdarzenia / bądź notatka policyjna poświadczająca trzeźwość sprawcy;
  • zgłoszenie szkody do TU w ciągu 7 dni od zdarzenia i otrzymanie numeru zgłoszenia
  • decyzja o nadaniu numeru szkody przez ubezpieczyciela sprawcy;
  • oświadczenie serwisu naprawczego który został wyznaczony przez poszkodowanego do naprawy szkody, o fakcie że przyjęte auto na serwis nie nadaje się do ruchu drogowego / bądź potwierdzenie zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję
  • potwierdzenie mailem lub na piśmie od przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej sprawcy, o przyjęciu do wiadomości informacji poszkodowanego o zamiarze wynajęcia samochodu zastępczego na koszt OC sprawcy
  • oświadczenie Poszkodowanego, iż nie posiada innego pojazdu mogącego posłużyć jako auto zastępcze 
  • pismo przewodnie (motywujące, iż samochód zastępczy jest Państwu niezbędnie potrzebny, 
  • a dostępna w Państwa mieście komunikacja publiczna nie rozwiązuje Państwa potrzeby mobilności)
  • w przypadku Poszkodowanego prowadzącego działalność gospodarczą dokumenty rejestracyjne Firmy oraz dokument potwierdzający, iż uszkodzone auto jest wykorzystywane w Firmie (np. ewidencja środków trwałych)